(›) Rower inny niż wszystkie (›) Rower inny niż wszystkie
Możliwe, że widzieliście wiele projektów rowerów, ale takiego dwukołowca to raczej nie! (›) Rower inny niż wszystkie

Możliwe, że widzieliście wiele projektów rowerów, ale takiego dwukołowca to raczej nie!